Referentie

Over de kunst van Rumiana Yotova

Rumiana Yotova is een van de weinige kunstenaars met een uniek gevoel voor tijd en een nog unieker gevoel voor de plek in de ruimte. Keer op keer probeer ik haar schilderijen te benaderen met de vraag wie zij is, maar de schilderijen geven me geen antwoord, omdat zij zijn geschapen in een wereld die zich deels ontrekt aan de menselijke waarneming. In deze wereld gebeurt alles snel of langzaam, of er gebeurt niets zoals in een meditatieve staat, wegverend van de populaire logica. Dan begrijp ik, dat ik beland ben in een wereld waar de kunst zijn eigen wetten hanteert. In deze wereld hebben licht en schaduw hun eigen ritme, warmte en kou existeren samen, zoals de kleur en het gebaar waarmee de kleur is opgelegd. Stukjes expressie in rood, blauw, grijs en jadegroen verplaatsen zich van schilderij naar schilderij en het spoor van hun beweging schept een gecompliceerde wereld, waar alles slechts eenmalig en onomkeerbaar gebeurt.

Zonder lang bij een thema of een plastisch probleem te blijven stilstaan, creŽert Rumiana Yotova in ieder schilderij een kritieke situatie met introverte beelden in een omgeving met zichtbare gevoelsuitingen. Deze materie, die geboren is uit verbeelding, bevat expressieve en mysterieuze boodschappen, geeft vorm aan emoties, en zoekt schoonheid. De stemming in de schilderijen van Rumiana Yotova wordt bepaald door de spanning tussen vorm en kleur. Daarin is een volmaakte coŽxistentie van abstracte en decoratieve elementen, die onderworpen is aan duidelijke schildersnormen, consequente kleurbepalingen, gebalanceerde composities en thema's zonder verhalende lijnen.

Met een gracieuze, ontroerende precisie schept Rumiana Yotova in haar schilderijen een emotionele wereld die uitblinkt in vitaliteit en individualiteit, met specifieke aandacht voor gedetailleerde plastische problemen. Deze wereld is vervuld met materie, die kan opleven, en die is rijk aan mooie beelden en opwindende stemmingen.

Haar kunst is als een belofte die in een seconde is gedaan, maar die voor altijd geldt. Haar ideeŽnwereld is vrij, haar themakeuze en compositiekeuze maken haar vrij om een willekeurige richting in te slaan, om de volgende stap te zetten.

De open dialoog die Rumiana Yotova met ons begint verschaft ons een connectie met een nieuwe realiteit, die ver weg is van oude kennis en bekoorlijke kunstzinnige verzinsels. Zij geeft mogelijkheden om na te denken over de moderne tendenties in de schilderkunst.

De grote uitdaging en het raadsel in haar kunst zijn gebaseerd op een samenleving van reŽle en fantastische elementen, op oude bekende en provocerende nieuwe structuren. Het abstracte milieu in de schilderijen heeft een rol en een karakter, en schept een visueel beeld van geestelijke energie, dat het menselijke in zich draagt. De abstractie verbeeldt, neemt dingen weg en geeft vormen terug. Zo maakt de geest het verhaal stuk en vernietigt de actualiteit ervan. Het abstracte suggereert handeling en expressie, en is daarmee typisch voor het tegenwoordige denken.

In haar ontwikkeling heeft Rumiana Yotova een weg teruggevonden van het sensuele naar het expressionistisch abstractionisme en heeft haar bijdrage geleverd aan het rijke panorama van de tegenwoordige Bulgaarse en Europese kunst.

25 maart 2005

Krasimir Linkov

Directeur van het Stadsmuseum Plovdiv

Bulgarije